cze 20 2008

Krótka historia KRK – największy przekręt na Ziemi – czubek góry lodowej

Category: Znalezioneadmin @ 21:04

Tego maila dostałem od Arka, któremu zawdzięczam wiele tego typu wiedzy. Jest zdecydowanie bardziej “cięty” w tym temacie. Jest tu opisana historia zamieszania powstałego w wyniku nauk Jezusa Chrystusa, a później Jego uczniów i następców.

Tylko dla tych co mają mocne nerwy. Kobietom też odradzam czytanie… Tekst nie umieszczam po to, aby wywoływać zgorszenia, ale aby pokazać, że to tylko ludzie… Tak miało być i tak było, a teraz jest czas odnowy i nowego porządku. Teraz nastąpi radosne przebudzenie 🙂

(Orginalny mail)

120 r. – Pierwsze wzmianki o używaniu wody święconej do “wypędzania duchów”  nieczystych .

157 r. – Po raz pierwszy zastosowano formy pokuty .

II wiek – Święty Klemens z Aleksandrii pisał: “Każda kobieta powinna być  przepełniona wstydem przez samo tylko myślenie, że jest kobietą”.

III wiek. Aż do III wieku wyznawcy chrystianizmu nie słyszeli o wieczystym  dziewictwie Maryi. Ewangelia Mateusza informuje , iż Józef “nie zbliżał się  do Maryji, aż porodziła Syna”. (“Zbliżenie się” oznacza w Biblii małżeńskie współżycie.)

200 r. – Ustanowiono “stan duchowny” przez wprowadzenie ordynacji. Chrześcijanie zostali podzieleni na duchownych i laików – przedtem wszyscy byli na równi , jednocześnie będąc braćmi i kapłanami przed Bogiem.

220 r. – Przyjęto dogmat o konieczności pewnych czynności kościelnych, niezbędnych do zbawienia.

250 r. – Wprowadzono naukę o wiecznych mękach.

312 – Bitwa pod mostem mulwijskim – Chrześcijaństwo staje się jedną z religii państwowych pogańskiego Rzymu. Powstanie Instytucji Kościoła Katolickiego. Początek prześladowania i mordowania niechrześcijan.

321 r. – Cesarz Konstantyn nakazuje święcić niedzielę zamiast dotychczasowej soboty (na pamiatkę zmartwychwstałego rzymskiego boga Mitry) .

325 r. Cesarz Konstantyn na soborze nicejskim ustanawia kanon pisma “świętego” i “dwójcę świętą” awansując Jezusa do miana Boga.Jezus z Betlejem ma zastąpić dotychczas czczonego Mitre.

330 r. – Wprowadzenie czczenia zmarłych “świętych” i ich relikwii.

360 r. – Wprowadzenie zwyczaju czczenia aniołów.

381r. – Do obowiazujacej dotychczas konstantyńskiej “Dwójcy Świętej” cesarz Teodozjusz dołączył trzecią osobę tzw.” Ducha Świętego”. Działo się to na soborze w Konstantynopolu.

391 r.- W Aleksandrii Chrześcijanie spalili największą na świecie
bibliotekę, w której przechowywano około 700 000 starożytnych zwojów.  Zamknięto starożytne akademie, skończyło się nauczanie kogokolwiek poza murami kościołów.

431r. – Wyrazenie Xristo Tokos – Matka Chrystusa – zostało zastąpione na Teo  Tokos – Boga Rodzica.

449 r. – Papież Leon I wprowadza prymat biskupa Rzymu.

539 r. – Ustanowiono władzę papieży oraz ofiarę mszy świętej

VI wiek. Chrześcijański filozof Boethius, pisał “Kobieta jest świątynią zbudowaną   na bagnie”. W VI wieku na soborze w Macon biskupi głosowali nad problemem, czy kobiety mają dusze, a w X wieku Odo z Cluny głosił, że “Obejmować kobietę to tak jak obejmować wór gnoju…”

593 r. – Papież Grzegorz I wprowadził wiarę w czyściec, dla uzdrowienia finansów kurii rzymskiej poprzez sprzedaż odpustów od kar czyśćcowych.

600 r. – Wprowadzenie “godzinki” do M.B. oraz łaciny do liturgii.

715 r. – Wprowadzono modlitwy do Marii Panny oraz świętych.

726 r. – W Rzymie zaczęto czcić obrazy – kościół rzymski z Dziesięciu Boskich Przykazań usunął drugie, które brzmi: “Nie uczynisz sobie obrazu rytego ani żadnej podobizny tego, co jest na niebie w gorze i co na ziemi nisko, ani z tych rzeczy, które są w wodach pod ziemią. Nie będziesz się im kłaniał ani służył”. Otwarło to drogę do handlu medalikami, obrazami, szkaplerzami, krzyżykami, posągami itp. Przykazań jednak musiało pozostać dziesięć. Podzielił więc kościół ostatnie przykazanie, mówiące o niepożadaniu ani żony, ani osła, ani wołu, na dwie części i odtąd katolicy mają też Dziesięć Przykazań, tak jak i i Żydzi.

783 r. – Nastał zwyczaj całowania nóg papieża.

813 r. – Ustanowiono Święto Wniebowzięcia N.M.P.

993. r. – Papież Leon III zaczął kanonizować zmarłych.

X wiek . Cała Europa znalazła się pod panowaniem papieży. 95 procent ludności nie umiało ani czytać, ani pisać; ludzie żyli w ciemnocie i brudzie; wodę uważano za szkodliwą dla zdrowia; kwitły przesądy i gusła.
Załamuje się aktywność na polu medycyny, techniki, nauki, edukacji, sztuki i handlu.

Rozpoczyna się mroczny okres w historii  Europy.

1000 r. -Ustanowiono Uroczystość Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny.

1015 r. – Wprowadzono przymusowy celibat dla duchownych aby rozwiązać problem przejmowania spadków przez ich rodziny .(Przedtem duchowni mieli żony i dzieci)

1077 r. – Papież Grzegorz VII ustanowił “klątwę”

1095 r. – Papież Urban II wezwał rycerzy Europy do zjednoczenia i marszu na Jerozolimę. Zainicjował w ten sposób pierwszą wyprawę krzyżową.

1099 r. – Masakra Muzułmanów i Żydów w Jerozolimie. Kronikarz Rajmund pisał: “Na ulicach leżały sterty głów, rąk i stóp. Jedni zginęli od strzał lub zrzucono ich z wież; inni torturowani przez kilka dni zostali w końcu żywcem spaleni. To był prawdziwy, zdumiewający wyrok Boga nakazujący, aby miejsce to wypełnione było krwią niewiernych.”

XII wiek. Uczony i filozof, święty Tomasz z Akwinu głosił, że zwierzęta nie mają życia po śmierci ani wrodzonych praw, oraz że “przez nieodwołalny nakaz Stwórcy ich życie i śmierć należą do nas”.

1116 r. – Sobór Laterański ustanowił spowiedź “na ucho”

1140 r. – Ułożono i przyjęto 7 sakramentów świętych.

1204 r. – Zaczęła działać Święta Inkwizycja. Słudzy kościoła zamęczyli lub spalili żywcem setki tysięcy ludzi. Piece służące do palenia ludzi, takie jakie były budowane w XX wieku przez nazistowskich Niemców, po raz pierwszy stosowane były przez chrześcijańską inkwizycję. “Encyklopedia katolicka” twierdzi, że inkwizycja “dużo zdziałała dla
cywilizacji”.

1204 r. –  Papież Innocenty III wysłał armie krzyżowców do Konstantynopola: Żołnierze Chrystusa zdobyli Konstantynopol, z zaciekłością grabiąc i mordując mieszkańców. Następnie plądrują i palą miasto. Według relacji kronikarza Geoffrey’a Villehardeuin’a, nigdy przedtem, od stworzenia świata, nie wywieziono z miasta tylu bogactw.

1208 r.  – Innocenty III zaoferował każdemu, kto chwyci za broń, oprócz prolongaty spłat i boskiego zbawienia, również ziemie i majątek heretyków i ich sprzymierzeńców, rozpoczęła się Krucjata Albigeńska, której celem było
wymordowanie katarów. Szacuje się, że Krucjata Albigezjańska pochłonęła milion istnień ludzkich, nie tylko katarów, ale dotknęła większą część populacji południowej Francji. Przeor, dowodzący wojskami krucjaty, gdy mu się skarżono, że trudno jest  odróżnić wiernych od heretyków, odpowiedział: “Zabijać wszystkich. Bóg ich  odróżni”.

1229 r. – Papież Grzegorz IX zakazał czytania Biblii pod sankcją kar inkwizycyjnych.

1231 r. – Nakaz papieski zalecał palenie heretyków na stosie. Pod względem technicznym pozwalało to uniknąć rozpryskiwania się krwi.

1244 r. – Na soborze w Narbonne zdecydowano, aby przy skazywaniu heretyków nie oszczędzano mężów ze względu na ich żony, ani żon ze względu na męża, ani też rodziców ze względu na dzieci. “Wyrok nie powinien być łagodzony ze
względu na chorobę czy podeszły wiek . Każdy wyrok powinien obejmować biczowanie”.

1252 r. – Tortury zostają prawnie dozwolone przez Kościół (zostały usankcjonowane przez papieża Innocentego IV)

– Tortury obejmowały : łamanie na kole, wieszanie za ręce z ciężarami u nóg, ściskanie czułych części  ciała, sadzanie na rozżarzonych węglach lub żelazie, wyłamywanie stawów, gotowanie żywcem itp. Była to “ludzka” – jak zapewnia kościół – metoda badań.

1263 r. – Zatwierdzono przyjmowanie komunii pod jedną postacią.

1264 r. – Ustanowiono uroczystość Bożego Ciała

1275 r. – Pojawiły się dyskusje na temat płacenia daniny. W odpowiedzi papież ekskomunikował całe miasto, Florencję.

XIV wiek – Wybucha epidemia czarnej śmierci, Kościół wyjaśniał, że winę za ten stan rzeczy ponoszą Żydzi, zachęcając przy tym do napaści na nich

1311 r. – Papież Klemens V jako pierwszy ukoronował się potrójną koroną  władcy.

1326 r. – Niezgodność przesadnie bogatej organizacji Kościoła z głoszonymi przez nią ideami Jezusa Chrystusa, doprowadziła do ogłoszenia bulli papieskiej “Cum inter nonnullos”, w której uważano za herezję twierdzenia,  jakoby Jezus i Jego apostołowie nie posiadali żadnej własności w postaci dóbr materialnych.

1377 r. – Robert z Genewy wynajął bandę najemników, którzy po zdobyciu Bolonii ruszyli na Cessne. Przez trzy dni i noce, począwszy od 3 lutego 1377 roku, przy zamkniętych bramach miasta, żołnierze dokonali rzezi jego mieszkańców. W 1378 roku, Robert z Genewy zostal papieżem i przyjął imię Klemensa VII .

1450 – 1750r – Okres polowania na czarownice.Straszliwymi torturami zamęczono setki tysięcy kobiet posądzanych o czary.

– Dzieci można było również oskarżać o czary: dziewczynki po ukończeniu 9,5 lat, chłopców po ukończeniu 10 lat. Młodsze dzieci torturowano w celu uzyskania zeznań obciążających rodziców. W procesach o czary brane były pod  uwagę “zeznania” dwulatków.

1484 r. – Papież Innocenty VIII oficjalnie nakazał palenie na stosach kotów domowych razem z czarownicami. Zwyczaj ten był praktykowany przez trwający setki lat okres polowań na czarownice.

– Wiara, że zwierzęta są pośrednikami diabła, doprowadziła do załamania się naturalnej kontroli liczebności populacji gryzoni. Celem ataku gorliwych chrześcijan najczęściej były koty, wilki, węże, lisy i białe koguty. Ponieważ wiele z tych zwierząt polowało na roznoszące choroby gryzonie, ich eliminacja wzmogła wybuchy epidemii.

1492 r. –  Kolumb odkrył Amerykę. Inkwizycja szybko postępuje śladami odkrywców. Tubylców, którzy nie chcieli nawrócić się na wiarę chrześcijańską, palono na stosach.

1493 r. – Bulla papieska uprawomocniła deklarację wojny przeciwko wszystkim narodom w Ameryce Południowej, które odmówiły przyjęcia chrześcijaństwa.

– Kobiety i mężczyzn szczuto psami karmionymi ludzkim mięsem i ćwiartowanymi żywcem indiańskimi niemowlętami. Wbijano ciężarne kobiety na pale, przywiązywano ofiary do luf armatnich i puszczano je z dymem. Mordowano,  gwałcono, ucinano ręce, nosy, wargi, piersi.

– Jezuita José de Anchieta twierdził: “Miecz i żelazny pręt to najlepsi kaznodzieje”. Tego oto barbarzyńce, Jan Paweł II beatyfikował w 1980 r., nazywając go “apostołem Brazylii, wzorem dla całej generacji misjonarzy”.

– Gdy katoliccy “misjonarze” zawitali do Meksyku, żyło tam około 11 milionów Indian, a po stu latach już tylko półtora miliona. Słowo Boże zawiezione w tamte rejony pięknie zaowocowało.

– “Papież tysiąclecia” J.P.II podczas pobytu na tamtych ziemiach mówił o “zwycięstwie fundamentalnych praw człowieka i dziele ewangelizacji i pokoju”

1563 r. – Ustalono, że tradycja Kościoła jest ważniejszym źródłem objawienia od Słowa Bożego.

1572 r. – We Francji 24 sierpnia w masakrze znanej pod nazwą “Dnia Świętego Bartłomieja” zamordowano 10 000 protestantów. Papież Grzegorz XIII napisał potem do króla Francji Karola IX: “Cieszymy się razem z tobą, że z Boską  pomocą uwolniłeś świat od tych podłych heretyków”

1650 r. –  W Nowej Anglii prawnie zakazano noszenia ubrań z “krótkimi rękawami, gdyż mogłyby zostać odsłonięte nagie ramiona”. Chrześcijanie zaczęli uważać, że wszystko, co zwraca uwagę na świat fizyczny jest bezbożne.

– Galileusz próbuje rozpowszechniać teorię heliocentryczną. Zostaje zatrzymany przez Inkwizycje.

– Poglądy świętego Augustyna odzwierciedlały “naukowe” podejście Kościoła do świata:

“Jest to niemożliwe, aby po przeciwnej stronie Ziemi znajdowali sie ludzie, gdyż w Piśmie Świętym nie ma wzmianki o takim rodzie wsród potomków Adama.”

1852 r. – Wprowadzono nabożeństwo majowe do N. M. P.

1854 r. – Wprowadzono dogmat o tzw. Niepokalanym Poczeciu N.M.P.

1855 r. – Sprzeciw Kościoła wobec Konstytucji Stanów Zjednoczonych. Kościół głosił iż “wolność to bluźnierstwo, wolność to odwodzenie innych od prawdziwego Boga. Wolność to mówienie kłamstw w imię Boga”. Wcześniej do Kongresu Stanów Zjednoczonych kościół wniósł projekt ustawy zabraniającej wydobywania z łona ziemi ropy naftowej, którą Bóg tam umieścił, aby czarci w piekle mieli czym pod kotłami palić.

1870 r. – Wprowadzono dogmat o nieomylności papieża.

– Początek XX wieku. –  Papież Leon XIII nadal udowadnia, że najwyższa kara daje się  uzasadnić następująco: “Kara śmierci jest niezbędnym i skutecznym środkiem dla osiągnięcia celu Kościoła, gdy buntownicy wystąpią przeciw niemu i narusza jedność duchową”

1917 r. – Tortury byly prawnie dozwolone przez Kościół od roku 1252, w którym zostały usankcjonowane przez papieża Innocentego IV, aż do roku 1917, w którym to zaczął obowiązywać nowy “Codex Juris Canonici”.

1950 r. – W petycji do Watykanu, katolicy proszą o dogmatyzację fizycznego wniebowzięcia Maryi. W odpowiedzi Watykan uchwala dogmat o wniebowzięciu N. M. P.( w Ewangeliach nie ma słowa o tym).

1965 r. Dopiero w 1965 roku Kościół rzymskokatolicki unieważnił potępienie Galileusza.

1977 r.- Papież Paweł VI wyjaśnia, że kobieta ma zakazany wstęp do stanu duchownego, “Ponieważ nasz Pan był mężczyzną”

Interes Kościoła

Panuje powszechne przekonanie, iż jesteśmy krajem biednym,  permanentnie na dorobku, na domiar złego – od niepamiętnych lat beznadziejnie głupio rządzonym. Nie do końca jest to prawda. Zdarza się, że władza potrafi być nad wyraz przytomna i hojna. Takimi właśnie przymiotami wykazał się nawet rząd SLD. Otóż z braku ważniejszych i pożyteczniejszych zajęć odbyło się posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Episkopatu, na którym zastanawiano się i radzono, jak po wejściu do Unii Europejskiej zachować dla Kościoła katolickiego dotychczasowe ulgi celne i inne, liczne przywileje. Głowy nad tym osobiście łamali premier Miller z prymasem Glempem. Do tej pory sprawa była prosta; jak Kościół chciał sobie cokolwiek z zagranicy bez cła sprowadzić, zgłaszał, że jest mu to niezbędne do uprawiania kultu religijnego, działalności charytatywnej czy oświatowej. Na tej zasadzie Kościół mógł do Polski ściągnąć amerykański wahadłowiec i na granicy pies z kulawą nogą nawet by nie warknął.
Mówiąc krótko, nie ma na świecie takiej rzeczy, której nabycia nie można by było uzasadnić potrzebami kultowymi, charytatywnymi czy oświatowymi. No żyć, nie umierać. I na te dobra naszego przenajświętszego Kościoła wredna masońska Unia chce położyć łapę, a co za tym idzie, duchowieństwo z torbami puścić i Polakom wiarę odebrać. Do tego bogobojny rząd Millera nie mógł dopuścić! Posiedzonko z prymasem musiało zakończyć się sukcesem! Kiedy Józef Oleksy oświadczał, iż “…interesy polskiego Kościoła
nie zostaną naruszone w związku z akcesją do UE…”, był tak rozpromieniony i szczęśliwy, jakby mu prymas Glemp zaproponował służenie do mszy albo przynajmniej poczęstował go przednim mszalnym winem. My też cieszymy się razem z Józefami, że interes Kościoła nie zostanie naruszony. Ba, rozkwitnie nawet, gdyż powiększy się o drobne 91 milionów zł. A to z tej przyczyny, iż
Kościół dla celów kultowych zgromadził 160 tys. hektarów ziemi uprawnej, stając się tym samym największym w Polsce rolnikiem. A co przysługuje każdemu rolnikowi w UE? 118 euro rocznej dopłaty do każdego hektara! Jak znamy życie i rząd, na tych 160 tys. hektarów Kościół nie poprzestanie. Wszak co chwilę słyszymy, że Kościołowi to i tamto się należy, tyle mu
trzeba zwrócić i tyle dać odszkodowania. Ponieważ w naszym zdewociałym kraju  ciągle obowiązuje zasada, że interes Kościoła jest zawsze w interesie Państwa, ale interes Państwa niekoniecznie jest w interesie Kościoła, Polska od wieków jest dojną krową dla katolickich duchownych.

W interesie Kościoła, czyli oczywiście Państwa, Papież ustanowił dwie nowe diecezje – bydgoską i świdnicką – oraz metropolię łódzką. Teraz interesem Państwa jest, aby znalazły się pieniądze na pałace dla nowych ordynariuszy oraz na nowe seminaria, które są nieodłączną częścią każdej diecezji. I słusznie, gdyż w interesie Państwa jest kształcenie nowych duchownych i doprowadzenie do stanu, w którym jeden ksiądz będzie przypadał na jedną rodzinę. Biskupi prości i ci arcy powiadają, iż dar diecezji od watykańskiego Ojca spadł na Polskę tylko po to, aby purpuraci mogli być bliżej wiernych.

Komentarz Facebook
Dziel się dobrym
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Tagi: , , ,

Leave a Reply