lut 03 2010

Do księdza/pastora

Ben @ 22:14

Do księdza/pastora

Do księdza, pastora, współczesnego faryzeusza, uczonego w piśmie… wiadomość od Boga… „Wracajcie do Domu… już czas. Już epoka religii przeminęła… teraz jest czas Ludzi, czas prawdziwego kapłaństwa każdego człowieka… teraz każdy jest świadomym Dzieckiem Boga.. nie ma pośredników… pomóż swym Braciom i Siostrom, moim Dzieciom powrócić do Mnie….”

Zostałem obdarzony misją by tu gdzie jestem skorygować ruch Chrześcijaństwem zwany. I czas ku temu najwyższy i nie ma się co dłużej oglądać… winny to jestem każdemu….

Teraz jest czas żniw, czas na odsiew dobrego ziarna od plew… kąkol zostanie rozpoznany i wyrwany…. Oznacza to spore zmiany i tu właśnie wielka odpowiedzialność leży w klasie kleru wszelkiej maści religii.

Albo rozpoznacie to i poniesiecie swym ludziom jako radosną wieść, zmartwychwstanie albo ufortyfikujecie się w swoich wiarach i zrobicie to co Żydzi zrobili 2000 lat temu… oni woleli wygodę i swoje tradycję niż prawdę ale też i… mieli tak zrobić abyście Wy teraz mieli przykład jak nie należy robić…. To było i jest doskonałe… czy to czujesz? Wszystko było, jest i będzie doskonale odbywać się zgodnie z Bożym Planem… czy może być inaczej?

Teraz nie ma człowieka, którego byście mogli prześladować, potępiać czy wynieść na ołtarze… teraz jest po prostu czysta Idea, która głosi, że I TY JESTEŚ CHRYSTUSEM…. Jesteś Synem, jesteś Córką Boga i to jest Twoje prawdziwe życie i prawdziwa droga…. To jest dzwon wolności, nowego porządku, który wyswobodzi wszystkich ludzi z dawnych, ograniczających poglądów… dość wiary w grzeszność.. to już jest niepotrzebne….  DOKONAŁO SIĘ….

Nie popadajmy w skrajność, nie myślmy, że coś się działo wbrew Woli Boga… że zostałeś oszukany… zwiedziony… popatrz na to jak na Twój cudowny wkład w cały ten proces…. To, że tak się stało, że tak się dzieje, że teraz czytasz o swej prawdziwej naturze, to tak zakłada plan, który się zrealizuje choćby nie wiem co…. To Boski Plan i my go tylko wprowadzamy w życie… nie my, to ktoś inny to zrobi… na to nie ma mocnych… równie dobrze, mógłbyś próbować powstrzymać dzień przed nastaniem… to są prawa, naturalne cykle i my, tu na Ziemi dotarliśmy do wielkiego czasu kiedy zmieni się globalnie świadomość Ludzkości na Ziemi…

Nie bójcie się o swoje miejsca pracy, o to, że coś się wam odbiera, że zmieni się wasza sytuacja materialna… zmieni się ale na lepsze…  bo przestanie się działać powodowany strachem a zacznie się działać z płaszczyzny serca… Świadomej Miłości….  I pewnie nie wszyscy od razu dadzą radę przejść od świadomości swej grzeszności do świadomości swej świętości…. Właśnie teraz, chyba najbardziej będziecie potrzebni, jako Ci, którzy widzą, wiedzą i potrafią rozpalić miłość Boga w sercu każdego swego brata i każdej swej siostry…. Bo teraz każdy jest Jego Kapłanem i Jego Kapłanką…

Wierzę, że gorące serca, szczere, oddane, niewinne i czyste obecnych kapłanów, księży, pastorów i innych duchownych rozpoznają tę wielką przemianę i dołączą się by pomagać tym, którzy za bardzo zapędzili się w samotny i nieświadomy świat materii i egoizmu…. To będzie właśnie to porwanie kościoła o którym mówi Biblia i inne święte księgi… one wszystkie mówią o jednym Bogu i są z jednego Źródła…

nikt wam nic nie zabiera, nikt nic nie zmienia… po prostu zostaje przywrócony właściwy tor drogi życia… wiodła na manowce… teraz prowadzi do Domu… do Świętego Domu Świętego Ojca… do naszego Domu…

Nie będzie łatwo, przynajmniej nie wszystkim… Droga Chrystusa to droga odpowiedzialności, dorosłości… to pełna manifestacja Boskiego Dziecka – Syna/Córki… które przyjmuję swą dorosłość, swą prawdziwą rolę, tożsamość…  żyjącego w świecie Miłości, w-jedności-ze-wszystkim-co-istnieje…. jakże odległe jest takie patrzenie na świat w kontekście starej wiary zakładającej, że wszystko jest dualne… że jesteśmy grzesznikami…, że żyjemy tu tylko po to by się sprawdzić, by być podporządkowanym groźnemu Bogu….

Teraz wchodzimy na nowy paradygmat zakładający, że nie ma dobra ani zła… są rzeczy wzajemnie się stymulujące, że wszystko ma jakaś korzyść… płynie z tego jakaś nauka. Wszyscy żyjemy jako duchowe istoty doświadczające życia w ciałach… żyjemy w społeczeństwie wielkich ludzi, którzy świadomie wybrali życie na tej jakże wymagającej planecie aby teraz doświadczyć tego cudu przebudzenia a później, aby świadczyć czym jest Boski Świat…

Trzymajcie się swoich Serc Kochani… tylko one was przeprowadzą przez tę cieśninę… „ucho igielne”. Oto tajemnica… Ty nią jesteś. Jej czas już nadszedł.

Namaste

Komentarz Facebook
Dziel się dobrym
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Leave a Reply